Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Claver

Wat fijn dat je met mij wilt werken aan een handje vol extra geluk! In de hieronder opgestelde algemene voorwaarden leg ik je de spelregels voor onze samenwerking uit. Ik ben geen fan van onduidelijke en afstandelijke teksten. Daarom heb ik gebruik gemaakt van de ik-vorm. Waar ik of mijn staat, bedoel ik dus mijn bedrijf Studio Claver.

Wat gaan we precies doen?

Dat bepalen we samen op basis van waar jij op dit moment het grootste knelpunt ervaart. Ik stel wel grenzen, maar nee verkoop ik niet vaak. Kies je voor een actiepakket, dan staat er bij de aanbieding of op de website wat je krijgt voor de actieprijs. Bij een op-maat traject of dienst spreken we samen vooraf uiteraard goed af wat we gaan doen en wat je krijgt voor de door mij voorgestelde offerte-prijs.

Als ik bij jou een dienst afneem, ben ik daarna dan instant gelukkig?

Helaas niet. Jammer he? Ik geef jou zoveel mogelijk tips, trucs en hulp om meer tijd te maken voor geluk, om anders te kijken naar en denken over geluk, tevredenheid en genieten. Het is echter aan jou wat jij er mee doet. Als jij aan de slag gaat met de tools die ik je aanreik, weet ik zeker dat jij het verschil gaat merken.

Heb ik jouw hulp echt nodig? Dat kan ik toch best zelf?

Wat is nodig hebben? Ik neem aan dat er een aanleiding is waarom je nu mijn algemene voorwaarden zit door te lezen. Dat wil zeggen dat iets wat ik heb gezegd, heb laten zien of heb aangeboden jou heeft getriggerd. Als je twijfelt over wat ik voor je kan betekenen, mail me dan gerust al je vragen op info@studioclaver.nl of stuur me een berichtje via Whatsapp (06-48950182).

Wat kost geluk?

Je vindt de prijzen van mijn strippenkaarten, coachingstrajecten en workshops op de website onder Producten/Handjes vol geluk. De prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW, tenzij expliciet vermeld. Voor op maat-trajecten geldt uiteraard een op maat prijs. Mijn uurtarief is €75,- exclusief BTW.

Is geluk aan inflatie onderhevig?

Het leuke aan ondernemer zijn, is dat je zelf mag bepalen wat je dienst kost en wanneer je deze prijs wijzigt. Ik geef verschillende workshops en trainingen en deze geef ik soms eenmalig, soms een paar keer per jaar. De prijzen die ik communiceer over een bepaalde actie of periode zijn dus ook alleen geldig in de genoemde periode of voor het betreffende product. Na afloop van die periode kan je dus geen rechten meer ontlenen aan die gecommuniceerde prijs.

Hoe en wanneer moet ik mij portie geluk afgerekend hebben?

Een strippenkaart en de andere trajecten kan je bij mij bestellen via de website. Je ontvangt dan van mij naar keuze een factuur of een Tikkie*. De factuur kan je met een bankoverschrijving overmaken. De betalingstermijn voor mijn facturen is 14 dagen. Strippenkaarten en workshops betaal je op voorhand; direct bij aankoop of bij inschrijving. In overleg kan je grotere bedragen in termijnen betalen.

Hoe kan ik me aanmelden?

Op de website kun je een strippenkaart bestellen, of je aanmelden voor een coachingsgesprek of workshop. Heb je meer informatie nodig? Vrijblijvend mailen, bellen of appen mag natuurlijk altijd.
Wanneer je je bestelling bevestigd, accepteer je meteen deze algemene voorwaarden. Je ontvangt bij de bevestiging een exemplaar van deze voorwaarden.

Heb je ook recht op een bedenktijd?

Als je mijn diensten afneemt als consument, dan heb je volgens de wet een bedenktijd van 14 dagen. Ben je ondernemer en maak je gebruik van mijn diensten, dan geldt deze bedenktijd helaas niet. Jammer, maar zo zit de wet nou eenmaal in elkaar. Heb je na je bestelling toch twijfels over je aankoop, neem dan contact met me op. We komen er vast uit.

Ben ik verplicht mijn strippenkaart op te maken of het traject af te maken?

Natuurlijk ben je niet verplicht een traject af te maken. Ik zou het wel erg jammer vinden wanneer je besluit halverwege te stoppen. Dit betekent echter niet dat je restitutie ontvangt wanneer je het traject niet afmaakt of je strippenkaart niet binnen de gestelde termijn opmaakt. Je ontvangt dus geen geld van mij terug. Hebben we de afspraak gemaakt dat je in termijnen betaalt, dan heb je nog steeds een betaalverplichting voor de niet betaalde termijnen.
Heb je je ingeschreven voor 1 van mijn workshops, dan mag je dit annuleren tot uiterlijk 24 uur van te voren. Daarna kan ik je in verband met de reserveringen en eventuele catering geen restitutie meer geven. Neem in dat geval contact met me op, zodat we kunnen kijken naar een alternatief.

Worden alle diensten door jou persoonlijk geleverd?

Ik werk graag samen met andere (lokale) zelfstandig ondernemers. Soms is er sprake van piekdrukte, een specifieke expertise waar een collega-ondernemer beter in thuis is, of een wens om een dienst af te nemen net buiten mijn verzorgingsgebied. In die gevallen kan het voorkomen dat ik voor de door jou bestelde dienst de hulp van een collega-ondernemer in roep. Natuurlijk informeer ik je daarover op voorhand.
De begeleiding van coachingstrajecten en workshops doe ik wel zelf.

Ik voel me zo ellendig, ik denk niet dat ik ooit weer gelukkig kan zijn.

We gaan samen proberen om zoveel mogelijk lucht, rust en geluk je leven in te brengen. Soms kan het echter voorkomen dat je je zo verdrietig, bang of gestresst voelt, dat ik denk dat je meer hebt aan intensievere hulp, van bijvoorbeeld je huisarts of een psycholoog/therapeut. Wanneer ik denk dat dat in jouw belang is, zal ik je zeker adviseren om meer/andere hulp te zoeken. Als je dat fijn vindt, help ik je die hulp te vinden.
Ik geef een dergelijk advies natuurlijk niet zomaar, maar het is aan jou wat je met mijn advies doet. Je kunt er uiteraard voor kiezen mijn advies niet op te volgen, dat is je vrij recht. Ik ben hoe dan ook niet aansprakelijk voor de (indirecte) gevolgen van het al dan niet opvolgen van mijn advies.

Is wat ik jou vertel veilig bij jou?

Ik geloof in de kracht van delen en je hart luchten. Dat is soms moelijk, maar brengt je vaak wel verder. Daarom zal ik je wanneer ik denk dat dat je kan helpen, zeker stimuleren om je verhaal te delen met mensen die belangrijk voor je zijn. Toch zal ik nooit informatie die jij mij hebt toevertrouwd met anderen delen, als jij mij daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Ik houd mij aan een geheimhoudingsplicht.

Mag je zomaar alles doen met de inhoud het coachingstraject, de workshops en ander door Studio Claver uitgegeven materiaal?

Ik heb veel tijd en energie gestopt in de ontwikkeling van het coachingstraject, de modules en andere tools die ik gebruik bij Studio Claver. Dat maakt dat ik de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van het materiaal hebt. Je kunt dus niet zomaar (delen van) mijn materiaal verspreiden of gebruiken in je eigen coaching, teksten, of andere (online) uitingen. Natuurlijk vind ik het wel leuk als je mijn blogs deelt op social media zoals Facebook, Twitter of LinkedIn.
Spreekt mijn materiaal je zo aan dat je delen ervan zou willen gebruiken voor eigen gebruik of verspreiding? Neem dan contact met mij op om te overleggen of ik je daar toestemming voor wil geven.

Door omstandigheden kan je mij geen handje vol geluk geven. En nu?

Laten we hopen van niet, maar het kan natuurlijk gebeuren dat ik door een situatie van overmacht niet kan leveren wat we hebben afgesproken. Met overmacht bedoel ik dat er zich een situatie voordoet met een voorziene of onvoorziene oorzaak, waar ik geen invloed op kan uitoefenen en waardoor ik onze afspraak niet kan nakomen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen we beiden de overeenkomst ontbinden zonder de verplichting van een schadevergoeding.
Ben ik zodra er sprake is van overmacht al een deel van onze afspraken nagekomen, dan heb ik het recht deze diensten afzonderlijk in rekening te brengen en heb jij een betalingsverplichting voor dit deel van de overeenkomst.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben?

Ik vind het natuurlijk erg jammer als je niet tevreden bent over mijn diensten. Daarom wil ik je vragen om in dat geval contact met mij op te nemen en mij te laten weten waarover je ontevreden bent. Ik ga er dan mijn uiterste best doen om het voor je op te lossen.
Komen we er niet uit, en wil je mij aansprakelijk stellen, dan ontvang ik graag eerst een schriftelijk bericht (ingebrekestelling). Dit kan ook per mail. In dit bericht geef je aan waarom je mij aansprakelijk wilt stellen en geef je mij een redelijke termijn om te reageren en/of eventuele fouten te herstellen.
Wanneer ik mijn verplichtingen volgende uit onze overeenkomst niet ben nagekomen of er op een andere manier schade ontstaan is door mijn toedoen, en ik daardoor aansprakelijk ben, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor het afgenomen product betaalde prijs (exclusief BTW). Als de genoemde schade valt binnen de dekking van mijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering in het betreffende geval.
Indirecte schade is altijd uitgesloten. Ben ik aansprakelijk omdat ik bewust roekeloos geweest ben of als er sprake is van opzet, dan geldt er geen beperking van mijn aansprakelijkheid.

We komen er niet uit. Wat nu?

Uiteraard doe ik mijn uiterste best om te voorkomen dat we een eventueel conflict niet kunnen oplossen, maar wanneer dat het geval is, vind ik dat natuurlijk erg vervelend. Als we echt samen niet tot een oplossing kunnen komen, kunnen we naar de rechter stappen. De rechtbank in Den Haag is dan bevoegd om over ons conflict te oordelen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en op onze overeenkomst.

 

Studio Claver

KvK nummer 69049602